måndag 23. juli 2012

Færøyane med Gann.

Landskapet på Færøyane var meir prega av at det ligg lengre mot nord enn Shetland. Her er det brattare, men sauer er det mykje av.
Båtkulturen er ganske lik den norske. 
 Her ser vi også ein praktisk måte for montering av påhengsmotor.
 Vi var på ein båttur i litt vilt landskap ute på Vestmanna. I desse fjellsidene går det også sauer. Her kjem eit lite videoklipp frå båtturen.

Torshavn -hovudstaden på Færøyane. 

 Omvising på det gamle "Tinganes" i Torshavn.
 Kunst prega av sau i det nordiske kultursentret.
 Glassmaleri ved inngangen til den 1000 år gamle kyrkja på Kyrkjubø. Her var det også ei gamal røykstove frå 1100-talet som kom drivande frå Norge.
 I denne hola gøymde mor til kong Sverre barnet sitt. Før han kom til Norge som konge gjekk han i prestelære hos biskopen her på Kyrkjubø. Guiden la ikkje skjul på at ho var stolt av at Sverre, som "tala Roma midt i mot", kom frå Færøyane.
Til slutt ein liten video av Gann som forlater Torshavn og Færøyane.

Ingen kommentarer: