torsdag 29. mai 2014

Sagelva mellom Romsdalen og Lesja.

I dag 29.mai 2014 har eg vore på ein flott tur med Stangvik historielag. Vi opplevde mykje på turen, men hovudmålet var å besøke Sagelva. Detter er eit flott anlegg som viser korleeis vatnet har vore utnytta til ulike oppgaver og tider.  Anlegget ligg akkaurat på grensa mellom Rauma og Lesja.

 Her ser vi eit bilete som viser nokre av vassrennene.
 Gjennom tidene har det vore bruka ulike former for lager for div. akslingar.

Her er eit glimt frå oppgangssaga. 
Til slutt kjem små glimt frå anlegget på ein videosnutt som eg har lagt ut på YouTube på min profil "arnedro".
Legg merke til kor mykje vatnet sprutar når sirkelsaga startar opp. Det er også glimt frå oppgangssaga og kverna.


Og viss nokon vil gå litt djupare i stoffet kan de sjå videoen som Sagelva vassdragssenter sjølv har lagt ut for 2 år sidan.