onsdag 26. januar 2011

Basarbok på nettet. -Fristen er ute!

FRISTEN ER UTE! Prøv igjen neste år.
Fredag 4.februar er det Misjonsauksjon i Ålvundfjord med tradisjon tilbake til 1867. Vi har også basarbøker. Vi pleier ikkje å "gå på bygda" med basarbøkene, men det ligg basarbok på Joker. No prøver vi å selge lodd på nettet i tillegg. Starta på face-book for to dagar sidan og det gav også respons.

Drøppingstranda må vere ein bra plass for produksjon av bruksvennleg kunst. Aud Annbjørg har strikka 4 sett med klede til dokka babyborn boy. Cecilie kjører stadig symaskin og har produsert denne løparen til basarboka. Løparen er på 35 x 91 cm.
I tillegg er det ein kolonialkasse som kundane på Joker Ålvundfjord ordnar. Det er også der basarboka ligg. Tilbudet på nettet er altså å sende pengar(10,- pr lodd) til konto 40350845552.
Dette må gjerast innan 3.februar. Kan ikkje love å sende gevinst i posten, men vi får prøve å finne ei ordning for overlevering.

Ingen kommentarer: