onsdag 2. juni 2010

Hurra for nytt barnebarn.

Signe vart født på Levanger sjukehus i dag. Det står bra til med Signe, mor Marit og far Håvard. Nedtellinga på bloggen er no skifta frå nedtelling til femte, til nedtelling til sjette barnebarn.

Ingen kommentarer: