søndag 9. november 2008

100-årsjubileum og langvarige byggeprosjekt.

Nordmøre søndagsskole har akkurat feira 100 år. Det vart eit flott arrangement på Høgtun og aktivitetar i Gjemneshallen i tillegg. Det vart laga eit kor den dagen med godt over 100 songarar. På biletet ser vi "Seven-jentene" frå Drammen som leda an i kor-synginga. Vi var også ein liten gjeng frå Ålvundfjord. Det har vore gledeleg mange på Nikos - som er søndagskolens namn på torsdagsaktiviteten i Ålvundfjord. Vi har vore 22 og 25 deltakarar no dei to siste gongane.
Det er naturleg at store byggeprosjekt tek lang tid. Om det går an å trekke slutninga den motsette vegen er eg litt usikker på. Sidan det tek lang til må det vere eit stort byggeprosjekt!
Den første rivinga starta like før skulestart. På fredag måla eg førstestrøket med kvitt på vinskjeborda. Dette biletet er teke 12.sept.


Slik ser det ut 17.okt.


Her er andrestrøket med raudmåling ferdig 24.okt. Etter eit ekstrra strøk med kvitmåling kan stilasen kanskje rivast før det kjem for mykje snø.
Viss nokon tykkjer det går for seint så må eg legge til at det har vore mykje sauleiting og saukløpping + div. anna bl. a. ei Romareise i mellomtida.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det går da framover. Viss du får kappa borda i nerkant og blir det riktig så fint :o)

Marie sa...

Artig at nikos går så d dundre! :)

John Gudmund sa...

d e vanli praksis d blant snekkera å jobbe med mange prosjekt samtidig. Så dette er vanlig tempo:p :)