måndag 6. oktober 2008

Paa jakt etter Norge i Roma.

Forst ei spesialhelsing til Simon. Syklane er svaert dominerande i bybiletet i Roma. Dei er jo svaert effektive i tett trafikk.

At Olav den heilage har ei stor stjerne i den katolske kyrkja er jo ikkje saa overraskande. Vi fann eit stort bilete av han ved eit alter i ei av kyrkjene.

Det er ikkje sikkert at alle vil rekne Kjell Aukrust for ein av dei store norske forfattarane, men han var i alle fall i Roma. Han skriv bl.a om utsendingar fraa meieriet i Alvdal som hadde mislykka tur til Roma for aa selge prim. Like ved dette herskapshuset budde Kjell Aukrust. Her fekk han da ideen til namnet Il tempo gigante. Denne filmen er forovrig den einaste video som er i mitt eige.

Viss ikkje Kjell Aukrust er hogkulturell nok saa kan det jo nemnast at baade Bjornstjerne Bjornson og Henrik Ibsen var blant dei mange norske kustnerane som budde ved Spansketrappa i Roma. Men synlege spor finn vi berre etter Sigrid Undset.

Ordet Domus er jo svaert saa velkjent fraa Norge. Dette er namnet paa vaart hotell. I denne samanheng betyr det at vi bur i "domen". Huset er baade kyrkje, kloster og hotell. Vi kom skikkeleg i sentrum for verda med besok av paven som starta opplesing av bibelen. Vi som budde der fekk jo skikkeleg orkesterplass berre vi passa paa adgangskortet vaart.
Ved Collosseum fann eg denne hyggelege dama fraa Norge.

Ingen kommentarer: